Personlig flaska

Testa dig själv och gör en personlig flaska (klicka här för att beställa)

Vill du utveckla din personlighet? Vill du förbättra dina relationer? Vill du ta itu med dina känslor? Vill du förändras? Känner du dig ur balans?

Möter du dagen med oro istället för med entusiasm och glädje? Gör som tusentals andra människor över hela världen; pröva Dr Bachs blomsterterapi!

Kom ihåg att Dr Bachs blomessenser alltid är helt ofarliga. De kan användas av alla, från spädbarn till vuxna, sjuka som friska. De passar även bra ihop med vanliga läkemedel och naturpreparat.

Hur gör jag testet?

Här nedan hittar du många olika känslotillstånd. I rutan bredvid anges de blomessenserna som kan hjälpa. Ibland är det en, ibland är det flera olika blomessenser.

Minustecknet (-) beskriver negativa emotionella tillstånd. Plustecknet (+) beskriver de positiva förändringarna som kan uppnås med hjälp av Dr Bachs blomessenser.
Är den lilla beskrivningen för otydlig, klicka gärna på namnet av blomessensen, så länkas du automatiskt vidare till en utförligare beskrivning.

Notera sedan alla blomessenser, i vars beskrivning du känner igen dig. Välj av dessa de som är mest akuta och aktuella! Helst inte mer än 7 olika i en personlig behandlingsflaska.När du gjort testet kan du beställa din personliga flaska! Du anger helt enkelt vilka blomessenser du vill ha så blandar vi ihop dessa och levererar din egen personliga flaska. Klicka här för att lägga en beställning.


Vrid mobilen på bredden för att läsa tabellen.

Känslo-
tillstånd

Blomessenser

Aggressiv
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Opålitlig
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Nervös
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Mimulus
- Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.+ Tillit till livet, mod och förmåga att godta situationen som den är. Humoristiskt perspektiv.
Apatisk, likgiltig
Wild Rose
- Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.+ Förnyat intresse för livet, glädje, ny vitalitet och entusiasm.
Gorse
- Stor hopplöshet efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, förtvivlan och uppgivenhet när allt hopp tycks vara ute.+ Nytt hopp, förtröstan och förväntan om ny styrka.
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
Honeysuckle
- Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.+ Anpassningsförmåga och mod att möta förändringar, integrering av tidigare händelser och erfarenheter.
Arrogant
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Avundsjuk
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Besviken
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Bekymrad för andra
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Red Chestnut
- Överdriven och oftast onödig oro och rädsla för andras välbennande, för starkt laddat energiband till någon närstående.+ Mod att hjälpa andra i en svår situation, lugn och trygghet, ersättning av orostankar med positiva välgångsönskningar.
Blyg
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Mimulus
- Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.+ Tillit till livet, mod och förmåga att godta situationen som den är. Humoristiskt perspektiv.
Chock
Star of Bethlehem
- Chock, panik, stor smärta eller sorg även över det som har hänt i det förutna. Efterverkningar av kroppsliga, psykiska eller själsliga chocktillstånd.+ Tröst, smärtlindring och lättnad, Förmågan att kunna ta emot hjälp och bearbeta svåra minnen.
Five Flower Remedy
- Chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.+ Five Flower Remedy har förmågan att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.
Drömmande
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
Dåligt samvete
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Dåligt självförtroende
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Egoistisk
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Heather
- Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.+ Empati och intresse för andra människor, inre frid, självuppskattning.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Oer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Eftergiven, medgörlig
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Elak (mot djur & människor)
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Ensam
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Heather
- Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.+ Empati och intresse för andra människor, inre frid, självuppskattning.
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Mimulus
- Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.+ Tillit till livet, mod och förmåga att godta situationen som den är. Humoristiskt perspektiv.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Fanatisk
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Frustrerad
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Wild Oat
- Svårigheter att hitta sin livsuppgift eller inriktning i livet. Talanger, ambitioner och idéer förverkligas aldrig på grund av den stora osäkerheten.+ Känslan av mening och tillfredsställelse med allt man gör. Målmedvetenhet.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Förnärmad
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Förtränger känslor
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Förtvivlad
Five Flower Remedy
- Chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.+ Five Flower Remedy har förmågan att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.
Sweet Chestnut
- Djup förtvivlan och ångest, allt känns ”svart”, man har nått botten, ingen hjälp finns, alla dörrar känns stängda. Existentiell ångest.+ Förtröstan och djup tro på högre ordning, känslan av befrielse, mod och tillit inför framtiden.
Elm
- Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.+ Mod och kraft, återhämtning, inre övertygelse om sin egen förmåga.
Star of Bethlehem
- Chock, panik, stor smärta eller sorg även över det som har hänt i det förutna. Efterverkningar av kroppsliga, psykiska eller själsliga chocktillstånd.+ Tröst, smärtlindring och lättnad, Förmågan att kunna ta emot hjälp och bearbeta svåra minnen.
För godmodig
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Glömsk
Chestnut Bud
- Ovilja att lära sig av sina misstag, erfarenheterna är obearbetade, samma fel upprepas.+ Observant på vad som händer, nya insikter, inlärning, lär sig nu även av andras misstag.
Hatisk
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Hemlängtan
Honeysuckle
- Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.+ Anpassningsförmåga och mod att möta förändringar, integrering av tidigare händelser och erfarenheter.
Hypersensibel
Aspen
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Hämndlysten
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Ilsken, ursinnig
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Impulsiv
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Inkonsekvent
Chestnut Bud
- Ovilja att lära sig av sina misstag, erfarenheterna är obearbetade, samma fel upprepas.+ Observant på vad som händer, nya insikter, inlärning, lär sig nu även av andras misstag.
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Intolerant
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Irriterad, retlig
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Konflikträdd
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Kontaktproblem
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Kritisk mot andra
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Kritisk mot sig själv
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Krävande
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Känner sig tillbakasatt
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Känner sig orättvist behandlad
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Känner sig bitter
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Likgiltig
Wild Rose
- Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.+ Förnyat intresse för livet, glädje, ny vitalitet och entusiasm.
Gorse
- Stor hopplöshet efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, förtvivlan och uppgivenhet när allt hopp tycks vara ute.+ Nytt hopp, förtröstan och förväntan om ny styrka.
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
lynnig
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Lyssnar ej
Heather
- Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.+ Empati och intresse för andra människor, inre frid, självuppskattning.
Långsint
Honeysuckle
- Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.+ Anpassningsförmåga och mod att möta förändringar, integrering av tidigare händelser och erfarenheter.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Mardrömmar
Aspen
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Rock Rose
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Five Flower Remedy
- Chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.+ Five Flower Remedy har förmågan att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.
Manipulativ
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Melankolisk, nedslagen
Mustard
- Tillfällig depression, dysterhet och melankoli som plötsligt innner sig utan orsak och försvinner (efter viss tid) lika plötsligt.+ Inre stabilitet och lugn, balans mellan det ljusa och det mörka, frid med sig själv.
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Honeysuckle
- Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.+ Anpassningsförmåga och mod att möta förändringar, integrering av tidigare händelser och erfarenheter.
Mindervärdes-komplex
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Missnöjd med sig själv
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Oak
- Överdriven uthållighet, höga prestationskrav, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov av vila eller avkoppling, bär ofta även på andras bördor.+ Erkännande och accepterande av egna begränsningar, förståelse för kroppens behov.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Missnöjd med andra
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Misstänksam, misstrogen
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Modlös
Elm
- Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.+ Mod och kraft, återhämtning, inre övertygelse om sin egen förmåga.
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Modfälld, nedslagen
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Wild Oat
- Svårigheter att hitta sin livsuppgift eller inriktning i livet. Talanger, ambitioner och idéer förverkligas aldrig på grund av den stora osäkerheten.+ Känslan av mening och tillfredsställelse med allt man gör. Målmedvetenhet.
Negativt inställd mot andra
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Negativt inställd mot sig själv
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Obalanserad, oharmonisk
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Obehärskad
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Obeslutsam, tveksam
Cerato
- Litar inte på sin egen intuition, frågar ständigt andra om råd, obeslutsamhet, dåligt självförtroende, lättpåverkad.+ Trygghet i sig själv, litar på sina beslut, kan avgöra vad som är rätt och fel för sin egen del, använder sig av sin intuition.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Wild Oat
- Svårigheter att hitta sin livsuppgift eller inriktning i livet. Talanger, ambitioner och idéer förverkligas aldrig på grund av den stora osäkerheten.+ Känslan av mening och tillfredsställelse med allt man gör. Målmedvetenhet.
Oberäknelig
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Oflexibel
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Oak
- Överdriven uthållighet, höga prestationskrav, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov av vila eller avkoppling, bär ofta även på andras bördor.+ Erkännande och accepterande av egna begränsningar, förståelse för kroppens behov.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Okoncentrerad
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
White Chestnut
- Envisa och oönskade tankar, argument och inre dialoger som ständigt ”surrar” i huvudet. Trötthet, dålig koncentration och sömnrubbningar.+ Klarhet, urskiljningsförmåga, förmåga att tänka konstruktivt, inre lugn.
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Honeysuckle
- Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.+ Anpassningsförmåga och mod att möta förändringar, integrering av tidigare händelser och erfarenheter.
Omständlig, krånglig
Cerato
- Litar inte på sin egen intuition, frågar ständigt andra om råd, obeslutsamhet, dåligt självförtroende, lättpåverkad.+ Trygghet i sig själv, litar på sina beslut, kan avgöra vad som är rätt och fel för sin egen del, använder sig av sin intuition.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Crab Apple
- Känsla av orenhet, bacillskräck, stark koncentration på detaljer, perfektionism, överdriven renlighet.+ Fysisk och psykisk rening, acceptans av sin kropp och utseende, förmågan att se saker i rätt perspektiv och med riktiga proportioner.
Opålitlig
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Orolig
Mimulus
- Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.+ Tillit till livet, mod och förmåga att godta situationen som den är. Humoristiskt perspektiv.
Rock Rose
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Five Flower Remedy
- Chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.+ Five Flower Remedy har förmågan att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.
Otålig
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Orättvis mot andra
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Otursförföljd
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Otillgänglig
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Opraktisk
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
Osäker
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Cerato
- Litar inte på sin egen intuition, frågar ständigt andra om råd, obeslutsamhet, dåligt självförtroende, lättpåverkad.+ Trygghet i sig själv, litar på sina beslut, kan avgöra vad som är rätt och fel för sin egen del, använder sig av sin intuition.
Walnut
- Osäkerhet inför stora förändringar i livet, överkänslighet mot inytande utifrån, svårighet att bestämma sig och ta det slutgiltiga steget.+ Frihet från negativa band till det förutna, skydd mot yttre påverkan från andra, mod att följa sin egen väg och tillit till sin inre övertygelse.
Scleranthus
- Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.+ Inre balans, förmågan att fatta beslut, bättre koncentrationsförmåga.
Wild Oat
- Svårigheter att hitta sin livsuppgift eller inriktning i livet. Talanger, ambitioner och idéer förverkligas aldrig på grund av den stora osäkerheten.+ Känslan av mening och tillfredsställelse med allt man gör. Målmedvetenhet.
Elm
- Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.+ Mod och kraft, återhämtning, inre övertygelse om sin egen förmåga.
Panikslagen
Five Flower Remedy
- Chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.+ Five Flower Remedy har förmågan att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.
Aspen
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Rock Rose
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Cherry Plum
- Rädsla att förlora kontrollen över sina tankar eller handlingar, psykiskt eller fysiskt lidande, desperation, ångest, rädsla för nervsammanbrott.+ Balans, kraft och mod att möta livet.
Pedantisk
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Crab Apple
- Känsla av orenhet, bacillskräck, stark koncentration på detaljer, perfektionism, överdriven renlighet.+ Fysisk och psykisk rening, acceptans av sin kropp och utseende, förmågan att se saker i rätt perspektiv och med riktiga proportioner.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Pessimistisk
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Påstridig
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Påträngande
Heather
- Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.+ Empati och intresse för andra människor, inre frid, självuppskattning.
Resignerad
Gorse
- Stor hopplöshet efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, förtvivlan och uppgivenhet när allt hopp tycks vara ute.+ Nytt hopp, förtröstan och förväntan om ny styrka.
Wild Rose
- Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.+ Förnyat intresse för livet, glädje, ny vitalitet och entusiasm.
Rädd för konkreta situationer / kända saker
Mimulus
- Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.+ Tillit till livet, mod och förmåga att godta situationen som den är. Humoristiskt perspektiv.
Rädd för att såra andra
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Rädd för att göra sig själv eller andra illa
Cherry Plum
- Rädsla att förlora kontrollen över sina tankar eller handlingar, psykiskt eller fysiskt lidande, desperation, ångest, rädsla för nervsammanbrott.+ Balans, kraft och mod att möta livet.
Rädd för att göra bort sig
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Rädd för att tappa kontrollen
Cherry Plum
- Rädsla att förlora kontrollen över sina tankar eller handlingar, psykiskt eller fysiskt lidande, desperation, ångest, rädsla för nervsammanbrott.+ Balans, kraft och mod att möta livet.
Rädd för att bli smittad
Crab Apple
- Känsla av orenhet, bacillskräck, stark koncentration på detaljer, perfektionism, överdriven renlighet.+ Fysisk och psykisk rening, acceptans av sin kropp och utseende, förmågan att se saker i rätt perspektiv och med riktiga proportioner.
Rädd för döden, panisk ångest
Rock Rose
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.
Rädd för konflikter
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Saknar livsglädje
Mustard
- Tillfällig depression, dysterhet och melankoli som plötsligt innner sig utan orsak och försvinner (efter viss tid) lika plötsligt.+ Inre stabilitet och lugn, balans mellan det ljusa och det mörka, frid med sig själv.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Wild Rose
- Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.+ Förnyat intresse för livet, glädje, ny vitalitet och entusiasm.
Skuldkänslor
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Willow
- Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.+ Personligt ansvar för sitt liv, aktivt deltagande och hopp för framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet och kan erbjuda äkta vänskap eller hjälp åt andra.
Självmordstankar
Cherry Plum
- Rädsla att förlora kontrollen över sina tankar eller handlingar, psykiskt eller fysiskt lidande, desperation, ångest, rädsla för nervsammanbrott.+ Balans, kraft och mod att möta livet.
Självupptagen
Heather
- Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.+ Empati och intresse för andra människor, inre frid, självuppskattning.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Självömkan
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Skeptisk
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Stolt
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Sträng mot sig själv
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Sträng mot andra
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Beech
- Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.+ Empati, tolerans, accepterar livet och andra med alla deras fel och brister.
Stressad
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Five Flower Remedy
- Chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.+ Five Flower Remedy har förmågan att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.
Svartsjuk
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Tankspridd
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
Honeysuckle
- Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.+ Anpassningsförmåga och mod att möta förändringar, integrering av tidigare händelser och erfarenheter.
White Chestnut
- Envisa och oönskade tankar, argument och inre dialoger som ständigt ”surrar” i huvudet. Trötthet, dålig koncentration och sömnrubbningar.+ Klarhet, urskiljningsförmåga, förmåga att tänka konstruktivt, inre lugn.
Tillbakadragen, reserverad
Mimulus
- Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.+ Tillit till livet, mod och förmåga att godta situationen som den är. Humoristiskt perspektiv.
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Tom på energi (känns svag/orkeslös)
Hornbeam
- Mental trötthet, dagliga sysslor upplevs som börda, ”måndagsmorgon-känsla”.+ Tillit till sin förmåga och styrka, ny energi, entusiasm och vitalitet.
Olive
- Total fysisk och/eller psykisk utmattning, utbrändhet, inga reservkrafter finns kvar.+ Ny energi och kraft, bättre balans i livet, pånyttfödelse.
Wild Rose
- Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.+ Förnyat intresse för livet, glädje, ny vitalitet och entusiasm.
Trotsig, tjurskallig
Holly
- Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.+ Förmåga att ge kärlek till andra, förmåga att kunna förlåta, tolerans och empati.
Trött och utmattad
Hornbeam
- Mental trötthet, dagliga sysslor upplevs som börda, ”måndagsmorgon-känsla”.+ Tillit till sin förmåga och styrka, ny energi, entusiasm och vitalitet.
Oak
- Överdriven uthållighet, höga prestationskrav, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov av vila eller avkoppling, bär ofta även på andras bördor.+ Erkännande och accepterande av egna begränsningar, förståelse för kroppens behov.
Olive
- Total fysisk och/eller psykisk utmattning, utbrändhet, inga reservkrafter finns kvar.+ Ny energi och kraft, bättre balans i livet, pånyttfödelse.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Elm
- Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.+ Mod och kraft, återhämtning, inre övertygelse om sin egen förmåga.
Tål ej kritik
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Tvivlar på sig själv
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Tvivlar på framtiden
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Tvivlar på sin egen åsikt
Cerato
- Litar inte på sin egen intuition, frågar ständigt andra om råd, obeslutsamhet, dåligt självförtroende, lättpåverkad.+ Trygghet i sig själv, litar på sina beslut, kan avgöra vad som är rätt och fel för sin egen del, använder sig av sin intuition.
Uppoffrande
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Utan hopp
Gorse
- Stor hopplöshet efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, förtvivlan och uppgivenhet när allt hopp tycks vara ute.+ Nytt hopp, förtröstan och förväntan om ny styrka.
Utan medkänsla
Vine
- Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.+ Stor förståelse för andras behov och integritet, ödmjukhet och gott ledarskap.
Utbränd, överansträngd
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Oak
- Överdriven uthållighet, höga prestationskrav, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov av vila eller avkoppling, bär ofta även på andras bördor.+ Erkännande och accepterande av egna begränsningar, förståelse för kroppens behov.
Vervain
- Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.+ Måttlighet, balans och tolerans. Inspirerar andra istället för att tvinga på dem sina idéer.
Pine
- Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.+ Ny styrka och klarhet att se gränsen mellan sitt och andras ansvar, man accepterar sig själv som man verkligen är och känner sig älskad av andra.
Rock Water
- Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.+ Flexibilitet, öppenhet för äkta livsglädje, kontakt med sina djupa känslor, inre och yttre frihet.
Olive
- Total fysisk och/eller psykisk utmattning, utbrändhet, inga reservkrafter finns kvar.+ Ny energi och kraft, bättre balans i livet, pånyttfödelse.
Elm
- Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.+ Mod och kraft, återhämtning, inre övertygelse om sin egen förmåga.
Vill vara ensam
Clematis
- Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.+ Fokusering på nuet, stor kreativitet och skaparförmåga.
Impatiens
- Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.+ Tålamod, tolerans med dem som är långsammare, balans och harmoni.
Water violet
- Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.+ Vishet, ödmjukhet, stor tolerans och förståelse för andra. Behagliga, lugna personer som sprider frid och harmoni omkring sig.
Vill ej vara ensam
Agrimony
- Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap+ Integrering av smärtsamma erfarenheter, förmåga till konfrontation, objektivitet, äkta glädje.
Chicory
- Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.+ Osjälvisk hjälp och kärlek, respekt för andras frihet, behov och integritet.
Heather
- Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.+ Empati och intresse för andra människor, inre frid, självuppskattning.
Viljesvag
Centaury
- Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.+ Hjälper andra på ett sunt sätt, vet när det är rätt att ge eller att låta bli, självförverkligande.
Gentian
- Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.+ Uppmuntran till förverkligande trots motgångar, att inte ge upp och försöka igen.
Larch
- Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindrevärdeskomplex.+ Bättre självförtroende, förmåga att utnyttja sina dolda resurser, oräddhet att ta risker och chansa.
Överkänslig
Aspen
- Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.+ Tillförsikt, tro på livet, känslan av tillit till sig själv och andra, tilltro till förmågan att hantera problem och faror.