Blomessenser för djur

djurHjälper dina älskade djur till lycka och välbefinnande!

Alla som har ett husdjur eller arbetar med djur vet att
djuren kan lida av liknande emotionella och beteende-
mässiga problem som vi männsikor.

Bach Blomessenser används numera i hela världen av djurterapeuter och  människor som jobbar/tävlar med djur  för att främja ett balanserat beteende och välmående.

Användning/dosering
3 ggr per dag, droppa på mat eller i vatten:
Hästar, getter, boskap etc.: 10-12 droppar per gång
Hundar, katter, kaniner etc.: 5-7 droppar per gång
Hamstrar, fåglar, reptiler etc.: 3-4 droppar per gång