Blomessenser


Vem var Dr Bach?


Bach

Dr Edward Bach utvecklade för 70 år sedan, parallellt med sin medicinska forskning och en framgångsrik karriär inom traditionell skolmedicin, en holistisk metod för att behandla hela människan och inte enbart sjukdomen. Under nära 10 års intensivt arbete upptäckte han med sin enastående intuition 38 olika blomessenser för behandling av lika många känslomässiga tillstånd.

Med detta hade han nått sitt mål; Ett komplett healing-system som var subtilt, säkert och som resulterade i helande av kropp och själ. Dr Bachs stora kärlek till naturen hjälpte honom att hitta nya metoder att hjälpa sina patienter. Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd. Blommorna placerades i stora glaskärl med källvatten som fick stå tre-fyra timmar i solsken. Så överfördes blommornas helande egenskaper till vattnet, som därefter blandades med konserverande konjak.
Dr Bachs blomessenser

Äng
 • Påverkar våra känslor och sinnesstämningar
 • Hjälper oss att återfå balans och harmoni
 • Helt ofarlig
 • Kan kombineras med all slags medicin
 • Förstärker effekt hos andra behandlingar
 • Fungerar även för små barn, djur och växter


Dr Bach delade in de 38 blomessenserna i sju grupper

Rädsla och fruktan: 
Aspen, Cherry plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose.

Osäkerhet: 
Cerato,Gentian, Gorse, Hornbeam, Sclearanthus, Wild oat.

Bristande intresse för nuvarande situation:
Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White chestnut, Wild rose.

Ensamhet: 
Heather, Impatiens, Water Violet.

Överkänslighet mot inflytande och idéer: 
Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.

Modlöshet och förtvivlan: 
Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Betlehem, Sweet chestnut, Willow.

Överdriven omsorg om andra: 
Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine, Five Flower Remedy

Ingen av de 38 blomessenserna är skadlig eller vanebildande. Det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach´s syfte – ”heal thyself” – att människan skulle kunna bota sig själv.


Så använder du blomessenser-

Vid akuta eller tillfälliga behov

-

Ta 2 droppar blomessens-koncentrat i ett glas vatten, fruktjuice eller annan dryck och drick sedan ett eller flera glas i små klunkar under hela dagen. Håll dropparna en stund i munnen innan du sväljer för att uppnå optimal effekt.

I nödsituationer eller när man inte har tillgång till vatten kan man droppa 2 droppar av blomessens-koncentratet direkt i munnen.

Vid längre tids användning

-

Blanda din egen doseringsflaska med högst 5 olika blomessenser. Fyll en 30 ml pipettflaska med naturligt källvatten (utan kolsyra) och ca 5 ml konjak eller äppelcidervinäger som konserveringsmedel. Tillsätt sedan 2 droppar av varje vald blomessens och ta 4 droppar i munnen direkt ur doseringsflaskan.

Upprepa detta så ofta du behöver, dock minst 4 gånger om dagen. Håll dropparna en stund i munnen innan du sväljer för att uppnå optimal effekt.

Avgör först personlighet och temperament, rädslor, bekymmer, emotionella obalanser. Man kan ta mer än en blomessens åt gången, men det bör inte vara svårt att begränsa sitt urval till högst fem stycken.  Här kan du göra testet!

Blomessenserna är starka koncentrat varför man bara behöver blanda ut ett par droppar i vatten för att de skall fungera. Essenserna är helt ofarliga och därför kan de användas av alla från spädbarn till vuxna, sjuka som friska, husdjur och krukväxter, av människor i livets alla skeden.

De passar även bra ihop med vanliga läkemedel och naturpreparat.


Blomessenser för djur


Djur reagerar mycket bra på behandlingen med Dr Bachs blomstermedel. Våra vanliga husdjur kan få stor hjälp av dessa. Det är viktigt att känna det berörda djuret väl och skilja mellan det som är instinktivt, naturligt beteende och det som är i obalans.

Djur uttrycker ofta detta med att skälla, morra, klösa, sparka, darra etc. Våra sällskapsdjur reagerar starkt på vårt eget inflytande och det är bra att samtidigt tänka på hur våra egna attityder och känslor påverkar dem. Ibland väljer man blomstermedel inte enbart för djuren utan också för deras ägare. Det gamla ordspråket ”sådan herre sådan hund” talar för detta.

Doseringen är samma för både stora och små djur som för människor. Man kan droppa blomstermedel direkt i deras vattenskål varje gång man byter dricksvatten. Det viktigaste är att djuret dricker av det minst 4 gånger om dagen. Annars kan man ge dropparna på en sockerbit, morot eller i maten. Det går också bra att låta dem slicka i sig dropparna som placeras på nosen eller på tungan.

Några förslag på blomstermedel till behandling av djur:

Rescue Remedy/Five Flower Remedy
Den mest använda av alla blomstermedel. Vid all sorts stress och olyckor, sjukdom, besök hos veterinären eller när det är svårt att bestämma vilket blomstermedel som behövs.

Aspen
För ängsliga, otrygga och lättskrämda djur som reagerar på saker som man själv inte kan se eller definiera.

Beech
Vid intolerans mot andra djurs eller människors beteende. När djuren vägrar att acceptera vissa situationer.

Cherry Plum
Vid känslan av att vara fången och inte ha kontroll över sin situation. Ofta när djuren flyttas till ett stall eller sätts i bur.

Chestnut Bud
För att stärka inlärning, träning och förmågan att inte upprepa misstagen.

Chicory
Vid stark inriktning på uppmärksamhet, djur som kräver ständigt sällskap. Vid psykosomatiska sjukdomar.

Crab Apple
Vid behov av fysiskt och psykiskt renande.

Heather
När djuren är självfixerade och kräver oavbruten uppmärksamhet. Klarar inte av att bli lämnade ensamma.

Holly
Vid svartsjuka mot andra, vid aggressivitet och oprovocerade attacker mot andra djur eller människor. Ofta hos djur som har blivit misshandlade.

Honeysuckle
För djur som sörjer, vid hemlängtan när de under familjens semester blir bortlämnade till någon annan.

Impatiens
För överspända, nervösa djur som visar tecken på irritation eller stor otålighet.

Mimulus
Vid alla sorters rädslor där man vet orsaken. Djur som är rädda för åska, för att åka bil, hiss, är skotträdda mm.

Olive
Vid total utmattning och trötthet efter sjukdom, traumatisk händelse eller en överansträngning.

Rock Rose
Vid extrem rädsla, skräck och panik.

Scleranthus
Vid skiftande humör och åksjuka.

Star of Bethlehem
Vid all sorts trauma, svåra kroppsskador eller chock, även om man misstänker att detta har hänt i det förflutna.

Vervain
För hyperaktiva och ”överentusiastiska” djur.

Vine
För djur som är dominerande och aggressiva mot svagare eller mindre djur. Aggressiviteten kan bero på tidigare misshandel.

Walnut
För djur som har flyttats, bytt hem eller ägare. Bra att använda vid födseln.

Wild Rose
För apatiska djur som inte vill äta eller delta i olika aktiviteter.


Vad är skillnaden mellan blomsterterapi och aromaterpi?


-

Eteriska oljor

 • används till rumsaromatisering och doftsättning av kroppsvårdsprodukter
 • 1 flaska innehåller 100% naturren eterisk olja
 • används endast för utvärtes bruk
 • doftar gott
 • har begränsad hållbarhet 1-3 år
 • Eteriska oljor är doftande ämnen, som finns i olika växtdelar

-

Dr Bachs blomessenser

 • används för balansering av negativa själsliga och emotionella tillstånd
 • 1 flaska innehåller 1 del blomessens och 400 delar ekologisk fransk konjak
 • blandas i vatten för invärtes bruk
 • doftar inte alls
 • har lång hållbarhet på mer än 10 år
 • Blomessenser är blommornas livskraft & energi

Jirina Göransson

Jirina

Jirina Göransson är fil.kand., dipl. aromaterapeut, Dr Bach blomsterterapeut, författare till boken “Blommornas helande energier” och erfaren kursledare.

Här kan du läsa några av hennes tips vid vanliga situationer som kan uppstå i livet.

Vi måste våga ta personligt ansvar för vår hälsa. Hälsa är harmoni mellan kropp och själ.

- En av de starkaste drivkrafterna för Dr Bachs arbete var att visa hur hälsa och sjukdom är direkt beroende av hur vi lever våra liv, säger Jirina Göransson. Hans utgångspunkt var att långvariga negativa tillstånd som oro, rädsla, ångest, stress och irritation kan påverka normala kroppsfunktioner och orsaka fysiska sjukdomar. Men inte bara, betonar Jirina, negativa sinnesstämningar hindrar dig att leva ett rikt liv i harmoni med dig själv och dina medmänniskor.

Dr Bachs blomessenser hjälper dig att återställa ett naturligt, balanserat tillstånd. De är en enkel väg till inre välbefinnande. Jag vet - jag talar av både egen och andras erfarenhet, avslutar Jirina Göransson.


Tips från Jirina


Separation är en av de mest stressfyllda situationerna i våra liv. Våra drömmar, förhoppningar och ofta hela tillvaron rasar ihop. Den psykiska påfrestningen är stor och den bästa blomsteressensen att börja med är Five Flower Remedy som används vid alla psykiskt påfrestande situationer. Det går bra att använda dessa ”akutdroppar” ihop med några av dem som följer nedan.

Agrimony

Rädsla för konfrontation och diskussioner om det som är själva problemet. Svårt att prata om sin oro och sina problem med andra, ångesten döljs bakom en glad fasad, användning av alkohol och droger för att komma ifrån den inre oron, jobbar för mycket eller söker ständigt sällskap för att undvika tänka genom sina problem och göra något konstruktivt

Gorse

När allt hopp om att saker bli bättre har försvunnit. Man har gett upp och försöker inte ens att ändra på något

Holly

Vid hat, svartsjuka och aggression mot den andre

Mimulus

Konkreta rädslor som till exempel: om man klarar sin ekonomi, ensamhet, ta ensam hand om barnen, flytta, söka ett annat jobb, gå igenom den juridiska processen, förlora en del av vännerna.

Olive

Vid fysisk och psykisk utmattning på grund av stress och stark psykisk press

Pine

Känslor av skuld och förebråelser att man inte har gjort mer för att rädda situationen, ”allt var mitt fel” känslan

Rock Rose

Vid stark rädsla och ångest för framtiden

Scleranthus

När den slutliga lösningen står mellan två alternativ och man har svårt att bestämma sig för den ena eller den andra

Sweet Chestnut

När situationen känns som mörkast, man har tömt alla möjligheter att rädda situationen, utan resultat. Stor känsla av ensamhet, eftersom det inte finns någon som kan hjälpa till, även om många vänner gör sitt bästa.

Walnut

För att stärka beslutet man har tagit efter att ha försökt med alla möjliga lösningar, som skulle kunna förbättra förhållandet.

Willow

Vid känslor av sorg eller bitterhet, när man känner sig orättvist behandlad.

Många studier har visat på ett starkt samband mellan arbetslöshet och den psykiska ohälsan, som ofta även resulterar i den fysiska ohälsan. Oro, ångest, depression och sömnsvårigheter är några av följderna av att vara arbetslös en längre tid. Även projekt- och korta anställningar som är så vanliga idag skapar ekonomisk oro för framtiden. Mest utsatta är lågutbildade, ensamstående kvinnor med barn, invandrare och människor över 50 år, som ofta är oattraktiva på arbetsmarknaden. Även ungdomarna har svårt att få jobb idag på grund av bristande erfarenhet. De känslotillstånd som ofta hänger samman med att vara arbetslös är förutom ovannämnda även känslan av osäkerhet, dålig självkänsla, mindervärdeskomplex, hopplöshet, svårt att se sin livsuppgift och meningen med livet.

Agrimony

När man inte vågar visa sin oro och rädsla för att inte hitta ett arbete och även för ekonomiska konsekvenser av detta. Man döljer sin oro bakom en glad mask och ser till att vara sysselsatt med allt möjligt för att slippa ta itu med problemet. Ofta kan man söka tröst i alkohol eller andra droger, hetsäta, röka för mycket mm. för att lindra sitt lidande.

Cherry Plum

Vid desperation, ångest och djup depression. Vid svåra tillstånd bör läkare konsulteras och blomessenser kan användas ihop med medicineringen.

Gentian

För personer som har dålig tilltro till sig själv och ger lätt upp vid motgångar. Negativa förväntningar leder till ett depressivt beteende. Man vill inte längre försöka att söka jobb på grund av en övertygelse att det kommer att misslyckas.

Gorse

Efter långvariga försök när allt hopp tycks vara ute. Detta kan resultera i en kronisk resignation och känslan av att vara fast i ett liv som inte ger någon glädje. Det finns inte längre några förhoppningar kvar att kunna hitta ett jobb.

Honeysuckle

Sorg över det som har varit, när man hade ett arbete och kände sig behövd och som därmed hindrar anpassning till nuet. En okänd insikt kan leda till en ny styrka att möta svårigheter och möta förändringar.

Larch

Känsla av nedstämdhet och brist på självförtroende. Man är övertygat om att andra kan bättre, är mer kapabla och detta kan vara orsaken till att man inte vågar försöka att leta själv efter ett jobb. Det är viktigt att tro på sin förmåga och dolda resurser.

Mimulus

rädsla för att man aldrig mer ska få ett arbete och för ekonomiska och sociala konsekvenser av detta. Alla konkreta rädslor som är förknippade med att känna sig arbetslös och utanför.

Mustard Hjälper vid melankoli och depression som kommer och går. Vissa dagar känner man sig gladare och vissa känns det tungt och svårt. Mustard hjälper till förmågan att hitta glädje och frid med sig själv. Olive

Vid svår psykisk och fysisk trötthet som upplevs efter många eller svåra motgångar. Det är svårt att njuta av livet, allt upplevs som en stor börda.

Pine

När man anklagar sig själv för att vara arbetslös. Man upplever irrelevanta skuldkänslor och alltför höga prestationskrav på sig själv. Pine kan hjälpa till att ge en ny styrka och klarhet att urskilja sitt och andras ansvar.

Rock Rose

Om rädslan övergår till ångest inför framtiden. Man sover dåligt och vaknar ofta störd av mardrömmar.

Star of Bethlehem

när permitteringen kom som en chock och efteråt upplever man en förlamande känsla av sorg och stor smärta över det som har hänt.

Walnut

Används alltid vid stora förändringar i livet. Man påverkas starkt av det som har varit och osäkerheten inför det nya är stor. Inger mod att följa sin egen väg och att gå vidare.

White Chestnut

Ständigt återkommande tankar och argument som inte ger någon ro. Man känner sig ”trött i huvudet”, analyserar om och om samma händelser så att hjärnan aldrig får vila. Följden bli trötthet, depression och sömnsvårigheter.

Willow

Upplevelser av en orättvis behandling. Hat och avund mot andra som har jobbet kvar. Bitterhet och känslan av att vara offer för ett orättvist öde. Detta leder till ett negativt och även destruktivt tänkande och beteende som ofta resulterar i isolering från andra. Man orkar inte med att umgås med dessa personer, även om man känner empati och har förståelse för deras situation.

Trauma, oro, depression, stress och ångest kan påverka vår nödvändiga sömn. Pågår detta en längre tid, får kroppen inte sitt nödvändiga behov för återhämtning tillfredsställt. Resultatet blir dålig psykisk och fysisk hälsa, irritation och koncentrationssvårigheter. Sömnproblem kan vara av två olika slag. Antingen är det svårt att somna eller man vaknar efter en kort stund sömn. I båda fallen ligger man vaken nästan hela natten. Dr Bachs blomessenser kan hjälpa att stilla oro och framkalla avslappning, som leder till lugn sömn. Vid svårare problem eller kanske under en övergångsperiod kan man konsultera sin läkare och få sömntabletter. Det gå bra att kombinera dessa med användning av blomessenser, som endast förstärker deras effekt. I samråd med läkaren kan man sedan successivt trappa ner medicineringen.

Som alltid vid svåra och akuta psykiska påfrestningar, Five Flower remedy (akutdroppar) är det bästa alternativet att börja med. Många har berättat att ett bad med några droppar av koncentratet innan sänggåendet har hjälpt dem, efter lång tid med sömnproblem. Dessa droppar kan även användas tillsammans med de andra som följer nedan.

Agrimony

Problem som man trycker ner under dagen genom att se till att vara ständigt sysselsatt antingen med arbete, hobby eller i sociala samanhang med andra människor. På natten kommer dessa problem till ytan och man blir orolig, rastlös och har svårt att slappna av.

Aspen

Vid oförklarliga rädslor där man inte kan se orsaken, föraningar och mardrömmar.

Centaury överansträngning på grund av att inte kunna säga nej till andras krav. Svårt att ”varva ner” när man ska sova på natten. Cherry Plum

Återkommande rädsla för att tappa kontrollen över tillvaron.

Honeysuckle

stor sorg över något man har förlorat, tankar på hur det har varit återkommer ständigt och hindrar lugn sömn.

Hornbeam

För mental trötthet efter orolig nattsömn. Man känner sig mer trött på morgonen än när man gick till sängs på kvällen. Ofta känns det som om man inte orkar stiga upp ur sängen och omöjligt att klara av dagens uppgifter.

Impatiens

Människor som gör allt mycket snabbt och håller ett högt tempo hela dagen. Dessa blir ofta irriterade över andra människor, har stora spänningar och upplever ofta frustration, otålighet och irritation. Svårt att slappna av p.g.a. olika spänningstillstånd.

Mimulus

Rädsla för olika konkreta saker. Man tänker på detta innan man somnar och detta hindrar insomnandet.

Mustard

Sömnproblem när man upplever djup melankoli eller är deprimerad

Olive

Fullständigt fysisk och psykisk utmattning. Överansträngning och utmattningsdepression. Kroppen har svårt att hitta den naturliga rytmen mellan sömn – avslappning och vaken tid – aktivitet.

Red Chestnut

Stor oro och rädsla för andras välbefinnande, som är ofta onödig eller överdriven.

Rock Rose

Panik, rädsla, ångest och rädsla för mardrömmar när de psykiska påfrestningarna upplevs för stora att klara av.

Star of Bethlehem

Vid chock på grund av dåliga nyheter, olyckor och vid stor smärta eller sorg. Vid svårigheter att bearbeta svåra upplevelser även i det förflutna.

Vervain

Överentusiastiska personer som pressar sig för hårt och ofta över sin förmåga. Brinner för sina idéer och vill frälsa och omvända andra. Har svårt att koppla av eller sova på grund av inre och ofta även yttre spänningar.

White Chestnut

Detta är kanske en av de viktigaste blomessenserna vid sömn-problem. Man ständigt analyserar olika händelser och för resultatlösa monologer med sig själv. Envisa och oönskade tankar ”snurrar” hela tiden i huvudet och hjärnan får aldrig vila. Detta stör ofta insomningen.

Det händer ofta att kraven på oss är större än vår egen förmåga att möta dem. Det finns både inre krav och förväntningar – sådana som vi har på oss själva, och yttre krav som kommer från vår omgivning (från vår familj, arbete samt svåra sociala och ekonomiska påfrestningar). Även en svår och/eller långvarig sjukdom hos oss själva eller våra närmaste kan bli mycket betungande.

Stora förändringar i livet kan också utlösa stress. Stressorer är händelser utanför vår kontroll och människor reagerar olika på dessa. Den vanliga reaktionen är att vi blir trötta, irriterade och har problem med koncentrationen. Trots stor trötthet har vi svårt att slappna av och detta hindrar oss från att återhämta en del kraft genom god sömn. Stark fysisk och psykisk utmattning är en varningssignal till oss att se över vår egen situation som kan leda (om det fortsätter längre tid) till svåra sjukdomar.

Centaury

När man har svårt att säga nej till andras krav, trots att man är medveten om att man blir utnyttjad och överbelastad med sådant som är någon annans uppgift och ansvar. Dessa människor är alltid beredda att tjäna andra trots att deras krafter inte räcker till.

Elm

Tillfällig utmattning hos starka och kompetenta personer, när de upplever sin uppgift för betungande. Kapabla människor i en ansvarsfull ställning som överväldigas tillfälligt av känsla av otillräcklighet. Blomessensen hjälper vid återhämtningen.

Hornbeam

Används för mental trötthet som ofta visar sig på morgonen. Det känns svårt att gå upp och bara tanken på det man ska göra under dagen känns förlamande. Man känner sig tröttare än när man gick till sängs kvällen innan.

Oak

Är för människor med höga prestationskrav på sig själva. Dessa människor kämpar hårt varje dag och har svårt att tolka signaler från sin kropp som behöver ibland avkoppling eller vila.

Olive

Hjälper oss vid tillstånd av både fysisk och psykisk utmattning. Många har upplevt att de får direkt ett tillskott av ny styrka och kraft. Det är viktigt att påpeka att man måste samtidigt se över sina problem och försöka hitta en lösning på att minska påfrestningen och ändra sin situation.

Sweet Chestnut

Vid djup förtvivlan, när situationen upplevs mycket svår och nedbrytande, man känner att man har nått botten. Stark upplevelse av existentiell ångest och känslan av att ingen hjälp finns att få.

Vervain

Dessa personer är ofta överentusiastiska, överdriver och pressar sig för hårt i allt de gör och blir till slut utmattande (även de som vistas för länge eller för ofta i deras omgivning). De har ofta en tendens att överanstränga sig och har svårt att koppla av på grund av inre spänningar.

Vi människor är sociala varelser som lever i samspel med andra. Det är viktigt att vi redan som barn känner oss älskade, får stöd och trygghet av våra föräldrar för att utvecklas till harmoniska vuxna. Vi måste utveckla självförtroende, självuppskattning och självtillit som bygger på vår övertygelse att vi är unika och värdefulla. Allt detta påverkar våra relationer med andra. Vi söker uppskattning och har ett starkt behov av kärlek och närhet till en annan människa.

Våra egna livshistorier och erfarenheter har format oss och påverkar i högsta grad våra relationer. Det som de flesta är mest rädda för är att bli ensamma, övergivna, att ingen behöver oss eller bry sig om hur vi mår. Det är svårt eller snarare helt omöjligt att alla kan tycka om oss. Eftersom vi är unika som individer är vi också mycket olika. Många känner en stor frustration över att inte bli älskade av just den speciella personen man har valt ut. Ingen eller inget kan få den andre att älska eller tycka om oss när han eller hon av någon anledning inte har dessa känslor för oss. Vi kan inte göra om andra människor, men istället för att fastna i resultatlösa försök som får oss att må dåligt, kan vi försöka att se på oss själva och ställa några frågor till oss, som vi sedan besvarar så ärligt som möjligt.

 1. Vad är det hos mig som hindrar mig från att ha en god relation till den andre?
 2. Vad har hänt i de andra relationerna som gick fel?
 3. Vad söker jag i en relation?
 4. Vilket pris i form av självrespekt är jag beredd att betala?
 5. Vad söker jag hos den andra som jag inte kan ge mig själv?

Det finns kanske något hos oss själva som vi kan ändra på, eller också kan vi upptäcka att vi inte vill ge den andra tillåtelse att ha makt över hur vi mår. Nedan följer blomessenser som kan hjälpa oss med detta.

Agrimony

Inre konflikt och oro som döljs från andra bakom en glad mask eller överdrivet upptagen med sitt arbete eller det sociala engagemanget. Många av dessa människor är arbetsnarkomaner eller missbrukar alkohol och liknande. Agrimony lindrar deras rädsla för konfrontation, oförmåga att hantera olika konflikter, tala om känslor och lindrar kommunikationsproblem.

Centaury

Hjälper människor att dra egna gränser och på så sätt förhindrar att man blir utnyttjad i ett förhållande. Dessa människor tror att de alltid måste ställa upp för alla andra och uppfylla deras önskningar eller förväntningar. Dessa personer lägger eget värde utanför sig själva – i det hur de lyckas att vara andra till lags.

Crab Apple

Rädsla för intim kontakt. Dessa personer är ofta besatta av att kontrollera alla detaljer i sin tillvaro, även de som är oväsentliga. Denna blomsteressens hjälper till att rena våra tankar från negativitet och sorg. Vissa av dessa känslor härstammar från psykisk/fysisk misshandel eller är direkt överförda tankar från föräldrarna eller andra närstående, viktiga personer i våra liv.

Gentian

Ger styrka och uthållighet i ett förhållande. Dessa människor upprepar ofta samma mönster och ger sig av så fort något inte stämmer med deras önskningar. Det är viktigt att inte ge upp vid första minsta problem. Det kanske går att prata om problemen med partnern och hitta olika lösningar.

Heather

Brister i ömsesidig kommunikation. Man är överdrivet upptagen med sig själv och har svårt att lyssna på andra. Vanligen styr dessa människor alla samtal till den egna personen, söker ständig bekräftelse och har svårt med att känna empati för andra. Många av oss upplever att vi blir ”tömda på energi ” efter ett möte med dessa personer.

Holly

Hjälper mot svartsjuka, hat och aggressivt beteende mot andra. Även vid verbal aggressivitet och fientlighet, samt ironi som är avsedd att skada någon annan får man hjälp med denna blomessens. Dessa personer har svårt att öppna sitt hjärta för kärlek, känna sig älskade eller älska någon.

Honeysuckle

När det förflutna har makt över våra tankar, känslor och hela vår tillvaro. Dessa personer lever med ständigt närvarande minnen från tidigare relationer eller barndomen. Dessa minnen kan vara både vackra eller hemska, men de hindrar oss alltid från att leva i nuet.

Impatiens

Stressade, impulsiva människor som blir lätt irriterade på andra som inte håller samma tempo. Det är svårt och påfrestande att anpassa sig till deras hektiska liv. Dessa människor har också svårt att slappna av och känna njutning och tillfredsställelse i stunder av intimitet.

Larch

Dessa människor tvivlar på sin egen förmåga att upprätthålla en relation och har mindrevärdeskomplex. Beundrar ofta andra, men utan svartsjuka eller avund. De förstår inte att de själva är lika duktiga och kapabla som de personer de beundrar mest.

Mimulus

Verkänslighet och olika rädslor i ett förhållande. Man är rädd för att bli lämnad, för konfrontationer, att säga vad man verkligen tycker eller känner, att visa sin sårbarhet, att utrycka varma känslor eller har stor rädsla för intimitet mm. Blyghet och rädsla att själv ta kontakt är vanlig.

Pine

Hjälper vid känslor av skam och skuld. Ofta har man svårt att själv ta kontakt och upplever att man inte är värd att bli älskad. En svår känsla som ofta kommer från barndomen, särskilt när man ofta fick ta emot vuxnas egna besvikelser och frustrationer. Ofta fick man höra att man inte dög och inte var bra eller duktig nog att uppfylla föräldrarnas förväntningar. Detta leder i nutid till rädsla för att visa sitt rätta jag för andra och bli avvisad. Dessa människor känner ständig oro över sina misstag och kan ofta bli deprimerade.

Red Chestnut

Hjälper oss att klippa av ett emotionellt laddat band till en annan människa, när ett förhållande definitivt är över. Även en stor hjälp mot starka, överdrivna och omotiverade känslor av oro över en närstående person och hans välbefinnande.

Scleranthus

Svårt att bestämma sig mellan två olika alternativ. Dessa personer har ofta ”april humör” – pendlar mellan glädje och sorg, tålamod och irritation, aktivitet och tillbakadragande och är mycket obalanserade i sina känslor.

Star of Bethlehem

Lindrar smärta, saknad och sorg efter en svår förlust eller separation, speciellt sådan som är förknippad med chock

Sweet Chestnut

När allt ser nattsvart ut och hela situationen upplevs mycket tung. Allt man försöker att göra slutar bara med misslyckande och ännu mer hopplöshet. Stor hjälp och lindring i processen att acceptera alla smärtsamma känslor av förlust och ett mod att uthärda situationen, för "efter den mörkaste natten kommer alltid den ljusaste gryningen".

Vine

För människor som har en dominerande attityd i ett förhållande som oftast beror på deras rädsla för att bli sårad. Denna rädsla kan bottna i tidigare avvisanden och därför finns det ett starkt behov av kontroll och att bestämma över sin partner. Dessa personer sätter alltid sina egna önskningar före andras välbefinnande. Istället för att visa sin mjuka sida, visar de genom sina uttalanden och även gärningar fientlighet, behov av makt, egoistiska tendenser och vrede. Det finns konflikt mellan att visa sin styrka tillsammans med varma känslor utan att det skadar den auktoritära personligheten. Vine hjälper oss att sluta med att forma andra och acceptera deras åsikt.

Water Violet

I möten med andra visar dessa personer tydligt sina känslor av överlägsenhet, föraktfullhet och stolthet. Deras beteende är kallt, arrogant och avvisande. Innerst inne känner de sig annorlunda och upplever främlingskap i andras närvaro. Det är viktigt att dessa människor får hjälp att utveckla en känsla av tillhörighet och relationsband till någon i deras närhet och slipper på det viset en självvald isolering.

Wild Oat

Svårt att fokusera på sina personliga mål och se vad som är viktigt i livet. Konflikter mellan karriär, familj och det sociala engagemanget. Wild Oat hjälper oss att se klart när vi vet att något måste ändras i ett förhållande, men vi vet inte vad och hur.

Wild Rose

Apati och resignation efter flera misslyckanden i olika relationer. Man drar sig tillbaka från livet och reagerar likgiltigt på andras försök att bjuda dessa personer in i gemenskapen.

Willow

Stor bitterhet över sin egen livssituation. Man anklagar andra för sina misslyckanden. Willow hjälper dessa personer att ta eget ansvar för sina egna liv och se de negativa händelserna som en erfarenhet istället för att betrakta dem som världens orättvisor. Det känns bättre för alla närstående med en person som istället för att beklaga sig hela tiden försöker göra det bästa av situationen.

Rädsla kan vara en säkerhetsfaktor som intuitivt hindrar oss från att göra farliga och dumdristiga saker som kan skada oss. För mycket rädsla och speciellt när den är obefogad kan hindra oss från att leva fullt ut, förlamar oss och håller oss isolerade från andra. Detta betyder att en sund rädsla fyller en viktig funktion i våra liv. Det är inte förrän den blir ständigt närvarande i olika situationer - ett kroniskt tillstånd som breder ut sig över stora delar i vårt liv, som vi behöver hjälp. Rädslan hindrar oss från att förverkliga oss själva och förstör mycket för oss och andra i vår omgivning. Bakom många onda gärningar ligger rädslan.

Five Flower remedy

Även kallad "räddningsdroppar"/"akutdroppar". Används för att få en snabb effekt för att lugna ner en akut- eller panikrädsla. Vid alla slags olyckor och chocktillstånd.

Agrimony

Inre oro bakom en sorglös fasad. Rädsla för konfrontation och meningsskiljaktigheter i en diskussion. Rädsla för att vara ensam och titta i sitt inre, eller att överväldigas av egna känslor och insikter.

Aspen

Diffusa rädslor som man inte kan förstå orsaken till. När man visar starka tendenser till vidskepelse och onda föraningar. Överkänslighet mot osynlig och okänd påverkan. Denna rädsla kan ofta infinna sig när man är ensam eller på natten.

Centaury

Vid rädslan och oförmågan att säga ifrån för att inte låta sig utnyttjas av andra.

Cherry Plum

Vid stark rädsla för att tappa kontrollen, att förlora förståndet eller att göra saker man aldrig skulle ha gjort annars.

Heather

Kan med fördel användas om man är rädd att bli ensam och utan vänner, eftersom man själv stöter bort de flesta med sitt eget egoistiska och självupptagna beteende.

Holly

Hjälper vid rädslan för att inte bli älskad eller att kunna älska någon. Holly öppnar för förmågan att både visa kärlek och att ta emot kärlek. Tendens att tro att andra alltid saknar kärlek och förmågan att acceptera just oss.

Larch

Rädsla för misslyckande och vad andra ska tycka om vad man själv gör eller säger. Denna rädsla leder till att man vågar inte ens försöka trots att man är kapabel att nå framgång eller lyckas med sin uppgift.

Mimulus

Används för hjälp vid vardagliga rädslor, ängslighet och blyghet. Vid konkreta rädslor och fobier. Rädsla för världen, livet eller döden.

Red Chestnut

Vid rädsla och oro över andras (ofta närstående personers) välbefinnande. Överdriven oro för deras säkerhet. Även om oro är befogat, och man inte kan göra något, är det bättre att skicka positiva tankar om beskydd än att skicka negativa orostankar.

Rock Rose

rädsla vid akut fara, skräck inför någon förestående händelse, rädsla vid olyckor och rädsla vid plötsliga och/eller svåra sjukdomar. Används även vid mardrömmar eller för barn när de har varit med om något de upplevt som hemskt.

Sweet Chestnut

Vid existentiell ångest, när man tror sig ha nått botten i sin tillvaro och känner sig totalt ensam och utlämnad. Ångest som sällan visas utåt men upplevs starkt inombords. Ingen hjälp tycks finnas och man befinner sig nära sin yttersta gräns till vad som går att uthärda.

Vi behöver solen i våra liv och bristen på sol och ljus under de mörka månaderna påverkar oss negativt.

Det finns några blomessenser som generellt kan hjälpa, även om vissa människor kanske behöver några mer anpassade till deras personlighet.

Mustard

Hjälper vid lättare depressioner och djup melankoli och enligt min erfarenhet relativt snabbt. Dr Bach skrev att den hjälpte vid en tillfällig djup melankoli utan en synlig orsak och även om man kan tycka att här finns det en sådan synlig orsak stämmer själva symboliken – ”som om solen försvinner bakom ett mörkt moln”. Dr Bach kallar talar om en ”tillfällig” djup melankoli och tillfällig i detta sammanhang menas från några timmar till några månader eller även några år.

Olive

Hjälper vid både fysisk och psykisk utmattning och det stämmer rätt så bra här också. Du själv kallar det för energilöst tillstånd. Man upplever ofta tillskott av energi och orkar mer om man tar Olive.

Hornbeam

Är en stor hjälp vid den mentala tröttheten. Den tröttheten och olusten som vi känner efter uppvaknandet när vi kommer att tänka på allt vi måste klara av under dagen. Den som också brukar kallas för "måndagsmorgon känsla".

Gorse

Är slutligen en blomessens som inger hopp. Själva symboliken är den starka gula färgen på blommorna som slår ut tidigt på våren. Det är ett löfte om att solen alltid kommer tillbaka efter en mörk vinter. Har du tänkt på hur många av vårblommorna har gul färg?


Blir du sugen på att beställa en individuell anpassad personlig behandlingsflaska? Klicka här!
Copyright Vildros Förlag