Dr Bach blomessenser

Vem var Dr Bach?


Bach

Dr Edward Bach utvecklade för 70 år sedan, parallellt med sin medicinska forskning och en framgångsrik karriär inom traditionell skolmedicin, en holistisk metod för att behandla hela människan och dess känsloliv . Under nära 10 års intensivt arbete upptäckte han med sin enastående intuition 38 olika blomessenser för behandling av lika många känslomässiga tillstånd.

Med detta hade han nått sitt mål; Ett komplett healing-system som var subtilt, säkert och som resulterade i helande av kropp och själ. Dr Bachs stora kärlek till naturen hjälpte honom att hitta nya metoder att hjälpa sina patienter. Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd. Blommorna placerades i stora glaskärl med källvatten som fick stå tre-fyra timmar i solsken. Så överfördes blommornas livskraft till vattnet, som därefter blandades med konserverande konjak.
Dr Bachs blomessenser

Äng
  1. Påverkar våra känslor och sinnesstämningar
  2. Hjälper oss att återfå balans och harmoni
  3. Helt ofarlig
  4. Kan kombineras med all slags medicin
  5. Förstärker effekt hos andra behandlingar
  6. Fungerar även för barn, djur och växter

Dr Bach delade in de 38 blomessenserna i sju grupper

Rädsla och fruktan: 
Aspen, Cherry plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose.

Osäkerhet: 
Cerato,Gentian, Gorse, Hornbeam, Sclearanthus, Wild oat.

Bristande intresse för nuvarande situation:
Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White chestnut, Wild rose.

Ensamhet: 
Heather, Impatiens, Water Violet.

Överkänslighet mot inflytande och idéer: 
Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.

Modlöshet och förtvivlan: 
Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Betlehem, Sweet chestnut, Willow.

Överdriven omsorg om andra: 
Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine, Five Flower Remedy

Ingen av de 38 blomessenserna är skadlig eller vanebildande. Det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach´s syfte – ”heal thyself” – att människan skulle kunna hjälpa sig själv.