trygg e-handel
 

Alla 38 Bach blomessenser

AGRIMONY

AGRIMONY

Dr Bach blomessens
4001
139,00 kr
Nyckelsymptom: Inre oro bakom en bekymmerslös mask.

Dr Bach blomessenser är energiavtryc...
ASPEN

ASPEN

Dr Bach blomessens
4002
139,00 kr
Nyckelsymptom: Diffus rädsla för det okända; föraningar, vidskepelse och mardrömmar.

Dr B...
BEECH

BEECH

Dr Bach blomessens
4003
139,00 kr
Nyckelsymptom: Intolerans, kritik, dömer andra utan medkänsla.

Dr Bach blomessenser är en...
CENTAURY

CENTAURY

Dr Bach blomessens
4004
139,00 kr
Nyckelsymptom: Godmodiga, tjänstvilliga och välmenande personer som ständigt är beredda att uppfylla...
CERATO

CERATO

Dr Bach blomessens
4005
139,00 kr
Nyckelsymptom: Tvivlar på den egna förmågan, lättpåverkade, litar inte på intuitionen och måste ha a...
CHERRY PLUM

CHERRY PLUM

Dr Bach blomessens
4006
139,00 kr
Nyckelsymptom: Rädsla för att förlora förståndet och kontrollen, för att bryta samman. Självmordstan...
CHESTNUT BUD

CHESTNUT BUD

Dr Bach blomessens
4007
139,00 kr
Nyckelsymptom: Ovilja att lära av misstagen i livet vilket leder till att samma fel upprepas. Flykt ...
CHICORY

CHICORY

Dr Bach blomessens
4008
139,00 kr
Nyckelsymptom: Omvårdnad och givande med underförstådda, omedvetna krav. Själviskhet och lust att st...
CLEMATIS

CLEMATIS

Dr Bach blomessens
4009
139,00 kr
Nyckelsymptom: Drömska, frånvarande, okoncentrerade, oansvariga personer som ständigt är i sina tank...
CRAB APPLE

CRAB APPLE

Dr Bach blomessens
4010
139,00 kr
Nyckelsymptom: En känsla av inre och yttre orenhet; bacillskräck, renlighetsmani - i botten ett själ...
ELM

ELM

Dr Bach blomessens
4011
139,00 kr
Nyckelsymptom: Känsla av otillräcklighet, utmattning hos starka och sunda personer när uppdraget de ...
GENTIAN

GENTIAN

Dr Bach blomessens
4012
139,00 kr
Nyckelsymptom: Benägenhet att bli deprimerade och lätt ge upp vid motgångar. Pessimistiska personer ...
GORSE

GORSE

Dr Bach blomessens
4013
139,00 kr
Nyckelsymptom: Förtvivlan, hopplöshet, uppgivenhet.

Dr Bach blomessenser är energiavtryck...
HEATHER

HEATHER

Dr Bach blomessens
4014
139,00 kr
Nyckelsymptom: Självupptagenhet, ständigt behov att tala om sig själv och sina problem.

D...
HOLLY

HOLLY

Dr Bach blomessens
4015
139,00 kr
Nyckelsymptom: Hat, svartsjuka, avund, misstänksamhet och aggressivitet.

Dr Bach blomesse...
HONEY-SUCKLE

HONEY-SUCKLE

Dr Bach blomessens
4016
139,00 kr
Nyckelsymptom: Nostalgi, längtan till det förflutna, hemlängtan.

Dr Bach blomessenser är ...
HORNBEAM

HORNBEAM

Dr Bach blomessens
4017
139,00 kr
Nyckelsymptom: Trötthetskänsla och mental utmattning. Dagliga sysslor upplevs som en börda.

...
IMPATIENS

IMPATIENS

Dr Bach blomessens
4018
139,00 kr
Nyckelsymptom: Otålighet, inre spänningar, förhastade reaktioner, irritation.

Dr Bach blo...
LARCH

LARCH

Dr Bach blomessens
4019
139,00 kr
Nyckelsymptom: Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, nedstämdhe...
MIMULUS

MIMULUS

Dr Bach blomessens
4020
139,00 kr
Nyckelsymptom: Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och dö...
MUSTARD

MUSTARD

Dr Bach blomessens
4021
139,00 kr
Nyckelsymptom: Depression, dysterhet, djup melankoli som kommer utan synbar anledning.

Dr...
OAK

OAK

Dr Bach blomessens
4022
139,00 kr
Nyckelsymptom: Överdriven uthållighet och plikttrohet. Överansträngning, höga prestationskrav.
...
OLIVE

OLIVE

Dr Bach blomessens
4023
139,00 kr
Nyckelsymptom: total utmattning, extrem trötthet, burnout

Dr Bach blomessenser är energia...
PINE

PINE

Dr Bach blomessens
4024
139,00 kr
Nyckelsymptom: Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att acceptera sig själv, nedstämdhet.

...
RED CHESTNUT

RED CHESTNUT

Dr Bach blomessens
4025
139,00 kr
Nyckelsymptom: Oro för andra, för starkt laddat energiband till någon närstående, överdriven och oft...
ROCK ROSE

ROCK ROSE

Dr Bach blomessens
4026
139,00 kr
Nyckelsymptom: Panikrädsla, stark ångest, skräck, stark rädsla inför döden.

Dr Bach blome...
ROCK WATER

ROCK WATER

Dr Bach blomessens
4027
139,00 kr
Nyckelsymptom: Hårdhet mot sig själv, rigiditet, självförnekelse, självplågeri och perfektionism.
...
SCLERANTHUS

SCLERANTHUS

Dr Bach blomessens
4028
139,00 kr
Nyckelsymptom: Obalans, osäkerhet, obeslutsamhet, skiftande humör.

Dr Bach blomessenser ä...
STAR OF BETHLEHEM

STAR OF BETHLEHEM

Dr Bach blomessens
4029
139,00 kr
Nyckelsymptom: Chock, panik, stor smärta eller sorg.

Dr Bach blomessenser är energiavtryc...
SWEET CHESTNUT

SWEET CHESTNUT

Dr Bach blomessens
4030
139,00 kr
Nyckelsymptom: Djup förtvivlan och ångest, allt känns ”svart”, ingen hjälp finns, man har nått botte...
VERVAIN

VERVAIN

Dr Bach blomessens
4031
139,00 kr
Nyckelsymptom: Överdriven entusiasm, fanatism, tendens att överanstränga sig.

Dr Bach blo...
VINE

VINE

Dr Bach blomessens
4032
139,00 kr
Nyckelsymptom: Starkt kontrollbehov av andra som leder till dominans och auktoritet. I extrema fall ...
WALNUT

WALNUT

Dr Bach blomessens
4033
139,00 kr
Nyckelsymptom: Osäkerhet inför stora förändringar i livet, stor känslighet för inflytande utifrån, s...
WATER VIOLET

WATER VIOLET

Dr Bach blomessens
4034
139,00 kr
Nyckelsymptom: Överlägsenhetskänslor, stolthet, arrogans, självvald isolering och ensamhet.

...
WHITE CHESTNUT

WHITE CHESTNUT

Dr Bach blomessens
4035
139,00 kr
Nyckelsymptom: Envisa och oönskade tankar och argument som ständigt ”surrar” i huvudet, mental trött...
WILD OAT

WILD OAT

Dr Bach blomessens
4036
139,00 kr
Nyckelsymptom: Svårt att hitta sin livsuppgift och inriktning i livet. Osäkerhet och nedstämdhet.
...
WILD ROSE

WILD ROSE

Dr Bach blomessens
4037
139,00 kr
Nyckelsymptom: Apati och resignation, ingen livsvilja. Övriga symptom: Dessa personer har ingen livs...
WILLOW

WILLOW

Dr Bach blomessens
4038
139,00 kr
Nyckelsymptom: Bitterhet, hat och avund. Känner sig som ett offer för ett orättvist öde.

...
Bach Träschatull (utan flaskor)
4054
690,00 kr
750,00 kr